Ikan pendatang ditafsirkan sebagai spesies ikan yang bukan berasal di tempat tertentu namun diperkenalkan atau dibawa masuk ke perairan tersebut.

Kebanyakan kita beranggapan ikan pendatang merbahaya, namun tidak kesemuanya mempunyai kesan negatif. Perlu diingatkan tujuan diperkenalkan pada peringkat awal semua bertujuan positif.

Yang tinggal hanyalah bagaimana pengawalan itu dilakukan terhadap spesies yang dibawa masuk.

 

Kap Rumput

Nama lain : Grass carp

Nama Saintifik : Ctenopharyngodon idella

Negara asal : Asia; China sehingga sistem Sungai Amur di timur Siberia

 

 

Kap rumput merupakan antara cyprinid yang besar dalam keluarganya. Awalnya, spesies ini diperkenalkan sebagai salah satu sistem kawalan biologi kerana ia memakan tumbuhan akuatik.

Oleh kerana sifat pemakanannya yang rakus, kap rumput juga mampu memakan semua tumbuhan akuatik lantas menyebabkan masalah pada ekologi habitat. Selain itu, spesies ini juga akan bersaing dengan spesies tempatan selain membawa parasit seperti Asian tapeworm (Bothriocephalus opsarichthydis) yang boleh menambahkan lagi kesan lain jika terlalu banyak.

 

Kap Perak

IKLAN

Nama lain : Silver carp

Nama saintifik : Hypophthalmichthys molitrix

Negara asal : Asia; China dan Timur Siberia

 

 

Kap perak diperkenalkan dibanyak kawasan perairan bagi tujuan akuakultur dan juga kawalan biologi untuk mengawal fitoplankton yang tidak terkawal. Seperti ikan tongsan, kap perak juga memberi masalah mengurangkan kadar zooplankton yang merupakan makanan ikan kecil jika tidak terkawal selain membawa penyakit Salmonella typhimurium.

 

Ikan Laga

Nama lain : Pelaga, Siamese fighting fish

Nama saintifik : Betta splendens

Negara asal : Asia; Thailand

 

 

Ikan laga Siam ini amat popular bagi kebanyakan penggemar ikan hiasan. Spesies ini juga diperkenalkan di perairan tempatan untuk tujuan ikan hiasan dan juga penyelidikan. Ikan ini diakui mempunyai warna yang sangat cantik dan unik menjadikan spesies ini sentiasa mendapat permintaan di sektor ikan hiasan sejak sekian lama. Antara spesies tempatan dari genus ini Betta pugnax (Penang betta/Forest betta).

 

Lampam Jawa

Nama lain : Javanese barb, Silver barb

Nama Saintifik : Puntius javanicus / Barbonymus gonionotus

Negara asal : Asia; Thailand, Myanmar, Laos

 

 

Spesies lampam Jawa kadang-kadang menjadi perdebatan sama ada spesies ini merupakan spesies natif atau pun spesies yang diperkenalkan. Sumber banyak menunjukkan ikan diperkenalkan di perairan kita bagi tujuan akuakultur dan ikan hiasan secara komersial.

Spesies ini juga tidaklah mengancam ekosistem malah merupakan spesies yang gemar dipancing oleh pemancing terutama di tasik-tasik utama di Malaysia. Selain menjadi spesies popular, ikan ini juga mempunyai rasa yang agak enak sebagai makanan.

 

Ikan Emas

Nama lain : Goldfish, Mas

Nama saintifik : Carassius auratus

Negara asal : Asia; China, Jepun

 

 

Merupakan spesies natif sesetengah negara di Asia, ikan emas asalnya diperkenalkan di Malaysia sebagai salah satu spesies ikan hiasan popular. Akibat dilepaskan ke dalam perairan secara sengaja dan tidak sengaja, ikan emas mampu menjadi populasi liar utama di sesuatu kawasan.

Antara kesan yang boleh diakibatkan oleh spesies ini ialah mempengaruhi komuniti habitat seperti meningkatkan turbiditi air dan bantu meningkatkan penyebaran alga secara berlebihan.