Shockleader knot adalah satu ikatan untuk menghubungkan perambut (leader) dengan tali utama (tali sulam). Ia adalah satu ikatan yang kuat dan amat sesuai untuk digunakan dalam pancingan teknik dasar (bottom) khususnya pancingan dasar di laut lepas.

 


(Buatkan satu simpulan biasa atau overhand knot pada perambut.)(Masukkan tali utama ke dalam simpulan yang dihasilkan.)

 


(Buatkan 7-10 lilitan pada perambut.)

 (Pusingkan arah lilitan dengan jumlah lilitan yang sama.)

 (Masukkan hujung tali utama antara simpulan pada perambut tadi.)

 


(Ketatkan ikatan perambut dengan sekuat mungkin.)

 


(Masukkan pula gelung hujung tali melalui swivel.)

 


(Potong lebihan tali utama dan perambut.)