Ikan atau dikenali sebagai Clown Knifefishialah spesis yang boleh hidup di sungai yang tenang dan tasik. Ia boleh dijumpai di India, Thailand, Borneo, Malaysia, Brunei dan juga Sumatera. Spesis ini semakin terancam kerana penggemar ikan ini yang ramai. Spesis ikan ini juga mempunyai sisik yang sangat sedikit.